Migratie en Vluchtelingen

Een thema voor wereldburgers die hun grenzen willen verleggen

Migratie is van alle tijden en alle landen. De migratie in de 20ste en de 21ste eeuw heeft verschillende gezichten.  Na 70 jaar economische en geïnstitutionaliseerde migratie naar West-Europa, zien onze steden, en ook dorpen, er gekleurder uit. Een klas van de 21ste eeuw is etnisch diverser samengesteld dan een klas uit de jaren ‘70 van vorige eeuw.

Met BeverZaken gaan de leerlingen na wat de uitdagingen en opportuniteiten zijn die deze migratie met zich meebrengt, zij ervaren het menselijk aspect van elk migratieverhaal en gaan verder dan gedoodverfde algemeenheden en oppervlakkige oordelen.

Binnen de migratie bekleedt de thematiek van de vluchtelingen een aparte plaats.

Omdat we dagelijks worden geconfronteerd met schrijnende vluchtelingenverhalen beginnen we ze stilletjes aan te ervaren als deel van het wereldnieuws.

Met BeverZaken willen we echter verder gaan en zoeken naar antwoorden. Is het huidig asiel- en vluchtelingenbeleid toereikend, eerlijk of… niet? Raakt het ons? Heeft het eigenlijk wel iets met ons te maken? Welke mechanismen kunnen een eerlijk asiel- en vluchtelingenbeleid garanderen?

Met BeverZaken trekken we resoluut de kaart van het ontwikkelen van sleutelcompetenties die in alle opvoedings- en onderwijsactiviteiten op school kunnen worden geïntegreerd als het over deze thema’s gaat: een open en constructieve houding, kritisch denken, respect en verantwoordelijkheid, empathie en initiatief.[1]

[1] Zie gemeenschappelijke stam van de vakoverschrijdende eindtermen.