Een transformatieve benadering van WBE: de wereld begrijpen om hem te veranderen

BeverZaken laat de jongeren ontdekken dat er een verband is tussen de vluchteling die aan onze grenzen klopt en de gsm waarmee we sms-jes sturen, of de hippe Nikes, de leuke T-shirt die we dragen, of de tomaatjes die we eten en het vlees dat op ons bord ligt, enz. De zucht naar steeds goedkopere grondstoffen, goedkopere arbeiders en nieuwe afzetmarkten heeft een stroom van vluchtelingen in beweging gezet: mensen die willen ontsnappen aan de armoede, aan de oorlog, aan de uitbuiting, aan de uitgeputte grond waarop ze leven.

BeverZaken toont aan dat migratie grotendeels voortkomt uit het verschil tussen arm en rijk in de wereld, uit sociale ongelijkheid en de ongelijke verdeling van toekomstkansen. Om migratie te begrijpen, moeten we dus “arm” en “rijk” begrijpen. We laten de jongeren op zoek gaan naar de mechanismen in de samenleving die verklaren hoe de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, hoe arme landen arm zijn omdat ze een geschiedenis van uitbuiting door de rijke landen hebben gekend, hoe dit systeem globaal moet gaan om overeind te blijven en daarmee een spoor van oorlog, vernieling, uitbuiting en vluchtelingenstromen in zijn kielzog meesleurt.

BeverZaken toont aan hoe doorheen de hele geschiedenis een spoor van discriminatie en racisme loopt en hoe deze fenomenen steeds verbonden zijn met macht: mensen worden welbewust vastgehouden in een minderwaardige positie. Een zeer duidelijk voorbeeld hiervan is het racisme tegenover de niet-Westerse volkeren tijdens de periode van de slavenhandel en de kolonisatie. Of de vervolging van de Joden tijdens WO II. De gevolgen hiervan kennen we…

Jongeren staan zelf erg bloot aan allerlei racistische invloeden. Het racisme, dat structureel in onze maatschappij aanwezig is, beïnvloedt hen voortdurend, vaak onbewust. Het begint met – op het eerste zicht – onschuldige stereotyperingen om al snel over te gaan in hardnekkige vooroordelen. En zo komt men terecht in een neerwaartse spiraal van discriminatie en ongelijke rechten. Racisme wordt dus “aangeleerd”maar kan ook “afgeleerd” worden!

Is de wereldsituatie statisch en onomkeerbaar? Via ontmoetingen, lectuur, documenten, filmfragmenten, ... brengen we de leerlingen in aanraking met mensen en hun gedachtengoed wereldwijd. Met gewone burgers, bewuste consumenten en ecologisten, een brede beweging van mensen die het anders gaan doen, die picknicken op de straten, die allerhande kleine lokale samenwerkingen starten, hun ecologische voetdruk verlagen, die door zelf te handelen hun bijdrage garanderen tot een betere wereld.

Maar ook met denkers: economisten, filosofen, wetenschappers en cultuurmensen, vakbondslieden en mensenrechtenactivisten die houdingen en theorieën ontwikkelen die bewijzen dat het anders kan.  Zo oogst bv. Thomas Pikety wereldwijd - tot in China toe - succes met de idee dat het niet de arbeid is die moet belast worden maar het vermogen. Of Naomi Klein bv., die betoogt dat we ons economisch model drastisch moeten veranderen als we onze planeet willen redden, of Martha Nussbaum die zegt dat pluralisme en respect voor zichzelf universele waarden zijn.

Beverzaken leert de jongeren verder kijken dan het eigen ik, reikt hen tools aan om hun mening te vormen en leert hen het belang van sociale samenhang en solidariteit te onderkennen.