Diversiteit & InterCultureel Leren

Een thema voor wereldburgers zonder oogkleppen

De diversiteit in onze 21ste eeuw is een realiteit, en niet meer terug te draaien. Je kan er “voor” of “tegen” zijn, maar beter leer je ermee omgaan: divers is immers niet “beter” of “slechter” maar gewoon… “anders”. Dat 'leren omgaan met verschillen' is niet zo eenvoudig. We oordelen allemaal wel eens over mensen of groepen, waar we zelf niet bij horen, terwijl we ze helemaal niet kennen. Al te vaak staren we ons blind op (culturele) verschillen en gaan we voorbij aan de gelijkenissen.  We delen onze wijk, onze school, onze werkplek met heel “diverse” mensen en hebben zeer vaak meer gemeenschappelijk met hén dan met de 1% allerrijksten van onze planeet! “We are the 99%”!

Als we jongeren willen laten opgroeien tot wereldburger en tot het besef dat we meer gemeen hebben dan dat we van elkaar verschillen, impliceert dit onder meer dat ze de ander benaderen met een open vizier. Een belangrijke basisattitude om elkaar écht te leren kennen.

In het 'leren omgaan met verschillen' zijn er heel wat meningen. Sommige groepen willen dat migranten en nieuwkomers zich zo snel mogelijk 'aanpassen' en moeite doen om zich te 'integreren'. Maar zijn onze steden niet zo superdivers geworden, dat er niet meer te spreken valt over een 'Belgische meerderheid' en een 'allochtone minderheid'? En over dat 'aanpassen' zijn heel wat vragen te stellen. En… botsen onze culturen écht? Is Mohamed zo verschillend van Piet, Pierre, Peter en Piotr? Heeft Fatima niet dezelfde verlangens en dromen als Mieke, Marie, Mary en Maria? Moeten we niet eerder inzetten op intercultureel leren?

BeverZaken wil met dit thema een positief en constructief verhaal van interculturaliteit brengen waarbij we elkaar benaderen vanuit het feit dat elke mens uit meerdere lagen, meerdere dimensies bestaat. Zo vermijden we polarisatie; zo vermijden we stereotiep denken dat louter op vooroordelen gebaseerd is. Ook hier beogen we het verwerven van sleutelcompetenties zoals respect en communicatief vermogen, empathie en flexibiliteit, kritisch denken en mediawijsheid, respect en zelfbeeld, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid.[1]

 

[1] ibidem