Beverzaken: onze filosofie

Migreren doe je zeer zelden voor je plezier, maar je bent wel steeds op zoek naar een beter leven voor jezelf, voor je kinderen. De omstandigheden waarin die migratie plaatsvindt, en de manier waarop het “land van aankomst” omgaat met migranten, bepalen in hoge mate het welslagen van de migratie. Na decennia migratie in ons land kampen we nog te veel met vooroordelen, discriminatie en racisme.

Vluchten doe je nog minder voor je plezier: vervolgingen, oorlog en ecologische rampen nopen mensen om hun thuisland te ontvluchten. Sinds 2014 worden we geconfronteerd met een nooit geziene vluchtelingenstroom. Het feit alleen al dat we spreken over “een stroom” maakt duidelijk dat “fort Europa” geen adequaat antwoord kan bieden op een noodtoestand waarvan de oorzaken en gevolgen onoverzichtelijk lijken. Kennis van de onderliggende oorzaken en gevolgen kunnen zorgen voor begrip en engagement.

Migranten, vluchtelingen en globalisatie maken dat de maatschappijen van de 21ste eeuw niet meer homogeen zijn. Dat is het best zichtbaar in de grootsteden. Met 62 % van haar bevolking geboren in het buitenland, is Brussel na Dubai de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld.[1] Ondergaan we deze pluridiversiteit als een tragische vaststelling of, erger nog, als een “botsing van beschavingen”? Of begrijpen we dat de situatie onomkeerbaar is en ervaren we dat niet als een fataliteit maar als een uitdaging om, voorbij de multiculturele, pluriculturele of superdiverse aanpak, het eerder te hebben over een interculturele benadering van de maatschappij van de 21ste eeuw? Gaan we m.a.w. eerder focussen op gelijkenissen dan op verschillen om zo polarisering en discriminatie tegen te gaan?

 

[1] World Migration Report 2015 (IOM), p. 38.  http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf