Atheneum Brussel start als eerste met BeverZaken

Een hele week lang werken de leerlingen van het derde jaar rond het thema "Vluchtelingen en migratie". 

Atheneum Brussel werkte als eerste school een BeverZakentraject uit. De leerlingen en leerkrachten van het derde jaar werkten een hele week intens rond de vluchtelingenproblematiek. Zij verdiepten zich vooral in de problematiek van de onbegeleide minderjarigen, die zich hebben verenigd in het Kids Parlement.

De open brief van de jonge Afghaanse vluchteling Amir Jafari (link http://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/hebben-kinderen-op-de-vlucht-echt-rechten-vraagt-amir) bewoog de leerlingen om hun steun te gaan betuigen bij de gebouwen van de Raad van State op de dag dat de asielaanvraag van de familie Jafari daar werd behandeld. Zij ontmoetten er andere Afghaanse families, interviewden verschillende jongeren en namen deel aan de steunmanifestatie.

School: 
Atheneum Brussel