BeverZaken: kwalitatief trajectmatig werken rond wereldburgerschap.

BeverZaken is een project van School Zonder Racisme voor het secundair onderwijs dat de school in zijn geheel wil motiveren om trajectmatig te werken rond wereldburgerschap.

BeverZaken ondersteunt in de scholen enthousiaste en geëngageerde leerkrachtenteams. 

BeverZaken staat voor zoeken naar draagkracht, inhoudelijke en methodische ondersteuning, kritisch en constructief klankbord, logistieke en administratieve ondersteuning.

Klik hier voor de brochure van BeverZaken

Klik hier voor de Toolbox Wereldburgerschapseducatie

facebook

Beverzaken: onze missie

 

Bevers zijn geinige beestjes. Nieuwsgierig, kritisch en een tikkeltje ondeugend. Dé basiseigenschappen voor een goede wereldburger. Maar ze zijn ook razendslim. En als ze beginnen samenwerken, kunnen ze reuzendammen bouwen en desnoods een hele rivier verleggen.

School zonder Racisme gelooft dat wereldburgerschap precies daar om draait. Niet alleen inzicht in hoe de wereld in elkaar zit. Maar daarna ook in actie schieten. Geraakt worden door onrechtvaardigheid, en daar iets aan willen doen. De wereld leren kennen om hem te begrijpen en daarna te veranderen.

BeverZaken gelooft dat jongeren dat kunnen en dat ook willen. En dat de school de ideale oefenplek is. Immers, de wereld verandert en er komen gigantische uitdagingen op ons af. Milieuproblemen en opwarming van de aarde. Toenemende oorlog en strijd om grondstoffen. Stijgende armoede. Racisme en discriminatie. Steeds meer mensen op de vlucht. Grote vragen rond democratie en mensenrechten. En dan nog die economische crisis en groeiende werkloosheid. De toekomst ziet er niet altijd zo leuk uit. En dan is de vraag: gaan wij die golf over ons laten rollen? Of worden we bevers en verleggen we samen de rivier?

Beverzaken: onze filosofie

BeverZaken stelt zich tot doel inzicht te brengen in de thematiek van Migratie en Vluchtelingen. Deze aardbol-in-beweging brengt ons naar een wereld van Diversiteit waar InterCultureel Leren een absolute noodzaak is. Met het tijdperk van de Globalisering is “connectivity” kinderspel, maar Sociale Rechtvaardigheid is soms ver te zoeken. BeverZaken weeft deze thema’s in een groeiende leerlijn aan elkaar. 

Lees meer

In de kijker

Hoe overstijg je in de diverse acties rond Noord-Zuidverhoudingen het caritatieve niveau en werk
je aan een meer structurele invulling waarin historische en onderliggende oorzaken en
verbanden van armoede en ongelijkheid worden blootgelegd?

Hoe verschuif je het accent van een overwegend participatieve en integratieve insteek naar een coherente visie in de groeiende maatschappelijke uitdagingen

Stap op de metro en werk aan wereldburgerschap met het metroplan van Kleur Bekennen. BeverZaken begeleidt jou mee op de lijnen 'Migratie' en 'Diversiteit en Interculturaliteit'.

School zonder Racisme

  • vormt leerlingen tot wereldburgers met een open en solidaire houding;
  • biedt workshops en dagprogramma’s op maat van het secundair onderwijs met als thema's: Migratie, Vluchtelingen en Interculturaliteit.
  • begeleidt scholen in  wereldburgerschapseducatie via het project BeverZaken.